Loading...

Leveranciers met windenergie vergelijken juli 2024

Windenergie kent al een lange geschiedenis. Bij de eerste vormen van windenergie werden met behulp van de wind objecten in beweging gebracht. Van deze beweging werd in de scheepvaart al dankbaar gebruik gemaakt maar ook onze windmolens zijn hier een goed voorbeeld van.
Tegenwoordig doelen we met windenergie meestal op een andere vorm van energie opwekken. Met behulp van grote windturbines wordt de beweging die veroorzaakt wordt door de wind, omgezet in stroom. Hoe deze vorm van duurzame energie precies is ontstaan en hoe je hiervan als particulier kunt profiteren, lees je hier.

Windenergie als duurzame energie
Het opwekken van stroom door gebruik te maken van de wind is iets waar mensen al sinds de negentiende eeuw over nadachten. De eerste windturbine die gebaseerd is op hetzelfde principe als de turbines zoals wij die vandaag de dag kennen, is echter pas gebouwd in 1958. Sindsdien hebben de ontwikkelingen elkaar razendsnel opgevolgd en de windturbines zijn haast niet meer uit ons landschap weg te denken.

Windenergie wordt in ons land hoofdzakelijk in de kustgebieden opgewekt. Ook verder landinwaarts zijn windmolenparken te vinden maar de opbrengst daarvan ligt relatief lager. De overheid heeft als doelstelling om het aandeel van duurzame energie in het totale energieaanbod op 14 procent te brengen voor 2020 en windenergie zal daar een belangrijke rol bij spelen.

Wat zijn de nadelen?
Een nadeel van windenergie is dat de bron, de wind, niet iets is waar je altijd van op aan kan. Soms staat er veel wind en soms is het windstil. Daar wordt echter op ingespeeld door gebruik te maken van hogere turbines, grotere rotorbladen en nieuwe technieken. Hierdoor kan voor een constantere aanvoer van windenergie worden gezorgd.

Windenergie voor particulieren

Het grootste deel van de windenergie die in ons land wordt opgewekt, bereikt de consument via de grotere energiebedrijven. Door te kiezen voor groene stroom kies je als particulier voor deze duurzame energie. Over de mogelijkheden kun je informeren bij de verschillende aanbieders. Zo weet je precies waar je het voordeligst uit bent.

Maar zijn er eigenlijk mogelijkheden om zelf windenergie op te wekken? Die bestaan zeker, hoewel er nog niet zoveel gebruik van wordt gemaakt als van zonnepanelen bijvoorbeeld. Er bestaan initiatieven die particulieren en bedrijven helpen met het opzetten van kleinschalige windenergie –projecten. Kleine turbines lenen zich misschien niet om in de tuin van een rijtjeshuis geplaatst te worden maar als je in het buitengebied woont (bijvoorbeeld in Bavel, Oudenbosch, Sprundel of Zegge), loont het de moeite hier eens naar te informeren. Bovendien is de verwachting dat de mogelijkheden voor het zelf opwekken van windenergie de komende jaren alleen maar zullen groeien.