Loading...

Zonne-energie vergelijken

Dit is een website over duurzame energie en over energie besparen. Energie besparen is noodzakelijk zodat we in de (nabije) toekomst over voldoende energie kunnen blijven beschikken. Naast de energiebron zonne energie gaan we op deze website ook in op andere duurzame bronnen als windenergie en waterkracht.

Zonne-energie: Hoe werkt het precies?
Zoals we al aangaven, levert de zon licht en warmte. Beide worden gebruikt om zonne-energie op te wekken:

  • Om vanuit zonlicht energie op te wekken, kan men gebruik maken van zonneboilers. Dit noemen we thermische zonne-energie. In de zonneboilers wordt de warmte als het ware geconcentreerd. Water wordt verwarmd en er ontstaat stoom waaruit vervolgens energie kan worden opgewekt. Deze methode is vooral geschikt voor gebieden waar de zon veel schijnt, zoals in landen rond de evenaar.
  • Ook op kleine schaal is het mogelijk deze methode te gebruiken; we hebben het dan over zonne-boilers voor woonhuizen waarin het zonlicht gebruikt wordt om een warmwatervoorraad te verkrijgen.
  • Bij de, in ons land, bekendste vorm van het opwekken van zonne-energie wordt het zonlicht rechtstreeks omgezet in energie. Dit gebeurt in wat wij zonnepanelen noemen.
  • De term zonnepanelen wordt overigens bij beide technieken wel eens gebruikt, wat enigszins verwarrend is. Meestal bedoelen we met zonnepanelen de erkende fotovoltaïsche cellen (PV-cellen).

Zelf zonne-energie opwekken: voor niets gaat de zon op

Hoewel de zonnestralen je niets kosten, zul je toch moeten investeren als je hieruit zelf zonne-energie wilt gaan opwekken. Dankzij allerlei subsidies en vergoedingen is het vandaag de dag zeker interessant voor particulieren om zonne-energie op te wekken met behulp van zonnepanelen of een zonneboiler.

Wat het zelf opwekken van zonne-energie je uiteindelijk opbrengt en hoeveel je precies zult gaan besparen op je eigen uitgaven, is van een aantal factoren afhankelijk. Zo spelen mee hoeveel zonne-energie je precies kunt opwekken en of je in aanmerking komt voor subsidie. Kijk voor meer informatie voor het besparen op energiekosten op ook eens op onze vergelijker. Daar kan je energieprijzen vergelijken en zo geld besparen aan je eigen energiekosten.

Ga daarom energie aanbiedingen checken en overleg met je energieleverancier wat ze betalen voor het teveel aan stroom dat je opwekt en wat je betaalt op momenten dat je zelf niet genoeg opwekt voor eigen gebruik (bijvoorbeeld in de winter). Vanuit de overheid is de subsidie voor het opwekken van zonne-energie landelijk geregeld. Ga ook na of je hiervoor in aanmerking komt: dit scheelt aanzienlijk in de kosten! Ook op lokaal niveau zijn er vaak potjes en budgetten om bewoners te stimuleren om te investeren in zonnepanelen en boilers. Kijk bijvoorbeeld eens in Staphorst, Wijchen, Doetinchem of Dordrecht voor meer info.