Loading...

Energie besparen

Iedereen heeft weer een andere reden om energie te besparen. De een denkt vooral aan de kosten, een ander wil bijdragen aan een schoner milieu en een derde ziet het gewoon als een sport om zo min mogelijk energie te gebruiken. Direct meer weten over specifieke manieren waarop je eenvoudig gas en stroom kun besparen? Bekijk dan de aanvullende pagina’s via:

Besparen op uw kosten voor energie

Minder energie verbruiken betekent minder energie afnemen en dus minder betalen. Dat merkt u misschien niet direct aan uw maandbedrag, maar wel aan uw jaarafrekening. Om een idee te krijgen hoeveel u kunt besparen op uw kosten, is het slim om uw verbruik bij te houden. Energie besparen wil namelijk niet altijd zeggen dat u ook minder gaat betalen dan het jaar daarvoor. Daarvoor zijn er te veel factoren van invloed op de prijs van energie (denk maar aan de stijgende olieprijzen) en op uw verbruik (zoals het weer). Op die factoren kunt u zelf geen invloed uitoefenen. Daarom moet u uw werkelijk verbruik altijd vergelijken met uw streefverbruik om te kijken hoeveel u bespaart.

Hoeveel geld kan ik besparen?
Door bewust om te gaan met energie kunt u al snel tientallen euro’s per jaar besparen. Hoeveel precies, dat is afhankelijk van de middelen die u gebruikt om te besparen en van uw uitgangssituatie. Wie nu al een erg laag verbruik heeft, kan natuurlijk niet dezelfde besparingen verwachten als iemand die tot nu toe nergens rekening mee houdt! Het belangrijkste is dan ook dat u energie bewust gebruikt en daar een goed gevoel aan over houdt.

Milieubesparing

Bij de productie van elektriciteit en warmte en het verbruik van gas komen er stoffen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Energie besparen leidt ertoe dat er minder schadelijke stoffen vrijkomen. Daarmee draagt u dus direct bij aan een schoner milieu. Energieverbruik heeft ruwweg drie gevolgen die ongunstig zijn voor de leefomgeving.

Klimaatverandering door de uitstoot van CO2-gas
Bij de verbranding van fossiele brandstoffen als steenkool, olie en gas (maar ook bij de verbranding van hout) komt er CO2-gas vrij. Wanneer er te veel CO2-gas in de lucht komt, is dit van invloed op de temperatuur op aarde. We noemen dit het versterkt broeikaseffect. Zelfs een kleine blijvende temperatuursverandering kan al grote gevolgen hebben op onze leefomgeving. Energie besparen en het gebruik van duurzame energie zorgen voor minder uitstoot van CO2-gas.

Luchtvervuiling
De meeste elektriciteit en warmte wordt opgewekt in centrales door verbranding van bijvoorbeeld steenkool, olie en gas, de zogenaamde fossiele brandstoffen. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen, en dan vooral van olie en steenkool, komen via de schoorsteen allerlei stoffen in de lucht die schadelijk zijn voor de gezondheid. Energie besparen en het gebruik van duurzame energie zorgen voor minder uitstoot van schadelijke stoffen en dus voor een schonere lucht.
Natuurlijk doet Vattenfall als energieproducent er ook alles aan om de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk te beperken. We hebben voor de opwekking van elektriciteit en warmte nu al een van de schoonste productieparken van Europa. En de ontwikkelingen staan niet stil. Samen met Eneco gaat Vattenfall een windmolenpark bouwen voor de kust van Egmond aan zee. En rond 2010 wordt volgens plan een aantal centrales vervangen door een grote nieuwe centrale die werkt met (schonere) vergassingstechnologie.

De fossiele brandstoffen raken op
De aarde doet er miljoenen jaren over om fossiele brandstoffen als steenkool, olie en gas te vormen. Het verbruik van die brandstoffen gaat dan ook oneindig veel sneller dan de vorming ervan. Toch neemt het verbruik nog steeds toe. De voorraad fossiele brandstoffen neemt daardoor snel af en dat zorgt voor een steeds hogere prijs (naarmate iets zeldzamer is wordt het immers duurder). Vooral de laatste jaren merkt u dat steeds beter aan de stijgende energie- en brandstofprijzen. Energie besparen en het gebruik van meer duurzame energie zorgen ervoor dat de fossiele brandstoffen minder snel opraken. Dat heeft niet alleen een gunstig effect op de prijs, maar is ook van belang voor de generaties na ons.