Loading...

Stroom opwekken via waterkracht

Het gebruik van waterkracht is eeuwenoud. En was al bekend bij de vroege Egyptenaren en de Romeinen. In de huidige tijd zijn de inspanningen om gebruik te maken van waterkracht er vooral op gericht om duurzame energie op te wekken.

Waterkracht als bron van duurzame energie is nog lang niet zo ingeburgerd als zonne-energie en windenergie. Ongeveer 1 procent van de totale duurzame energievoorziening moet volgens de planning van de overheid voor 2020 uit waterkracht zijn opgewekt; een aanzienlijk kleiner aandeel dus als bijvoorbeeld windenergie.
Maar, waterkracht moet als energiebron niet onderschat worden. Waterkracht is een interessante manier om duurzame energie op te wekken en de ontwikkelingen op dit gebied staan niet stil.
Je leest hier op welke manieren waterkracht gebruikt wordt voor het opwekken van duurzame energie en hoe je er als particulier gebruik van kunt maken.

Waterkracht voor duurzame energie: De mogelijkheden

Er bestaan verschillende mogelijkheden op het gebied van waterkracht die interessante perspectieven bieden voor duurzame energie. Grofweg zijn die onder te verdelen in vier methodes:

  • In de eerste plaats kan men gebruik maken van de natuurlijke stroming van water of van water dat door hoogteverschillen in beweging komt. Daarbij worden waterturbines geplaatst: hydraulische systemen die de waterkracht benutten om energie op te wekken.
  • Daarnaast bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de natuurlijke golfslag in open water. Daarbij wordt in vlotters de waterkracht omgezet in stroom. Tot op heden zijn deze technieken nog niet rendabel en worden ze nauwelijks gebruikt. Wellicht dat daar in de toekomst verandering in komt.
  • Vergelijkbaar met de eerste mogelijkheid is het om gebruik te maken van getijdenenergie. Daarbij kan door de natuurlijke beweging van eb en vloed de waterkracht gebruikt worden om energie op te wekken.
  • Een laatste mogelijkheid om waterkracht te benutten, wijkt erg af van wat we hier al genoemd hebben: blauwe energie. Wanneer zoet en zout water bij elkaar komen, kan er osmose ontstaan ( eenvoudig gesteld een proces waarbij de twee elementen die bijeenkomen, de neiging hebben gelijkwaardig te worden ). Door de stroming die hierbij ontstaat, van zoet water naar het zoute water, kan een turbine aangedreven worden.

Waterkracht voor duurzame energie: Hoe maak je hier gebruik van?

Als je zelf duurzame energie wilt opwekken, kun je tegenwoordig zonnepanelen of een zonneboiler laten plaatsen om zonne-energie op te wekken. En zelfs voor windenergie bestaan er mogelijkheden voor particulieren om deze zelf op te wekken. Dit ligt bij waterkracht wel even anders. Je hebt tenslotte geen stuwmeer in je achtertuin en ook andere vormen van waterkracht lenen zich nu niet bepaald voor toepassingen in de particuliere markt. Maar hoe maak je dan als particulier gebruik van waterkracht? Dat doe je via je energieleverancier. Als je kiest voor groene stoom dan is deze afkomstig van duurzame energiebronnen waaronder ook, zij het voor een klein deel, waterkracht valt. Wil jij weten welke leveranciers in jouw postcodegebied actief zijn en welke vormen van duurzame energie zij aanbieden? Vergelijk dan de verschillende aanbieders in bijvoorbeeld Toldijk, Steenderen of in Babberich.